Caleidoscopia

Auv Uva

Amsterdamse Universiteits-VerenigingVerschillen indiversiteitsdenken:Caleidoscopia op de Bibelebontse berg vande wetenschap

Janneke van Mens-Verhulst (1947, Andragogische wetenschappen 1972; promotie UU 1988) is emeritus hoogleraar Vrouwenhulpverlening aande Universiteit voor Humanistiek.
Haar loopbaan voerde langs vakgroepen Medische psychologie, Andragologie, Vrouwenstudies, Klinische psychologie,Gezondheidspsychologie en Humanistiek.Zie ook www.vanmens.info/verhulst.


Wat hebben allochtone watersporters, breiende mannen, orerende vrouwen, globaliserende migrantes, zorgende vaders, homoseksuele
bejaarden en zwarte dokters gemeen?Hebben GGZ-richtlijnen een kleur, kan uw hulpverlener beter van dezelfde sekse en etniciteit zijn, zijn er meer mannelijke geneeskundestudentennodig?
Op de Bibelebontse berg van de wetenschap kan men maar moeilijk uit de voeten met dit soort kruisende categorieën en diversiteitsvragen.
Liefst benadert men maatschappelijke diversiteit op Bibelebontse, ofwel universalistische wijze.
Daarin worden sociale categorieën als sekse, leeftijd en etniciteit ééndimensionaal
opgevat, biologisch óf cultureel bijvoorbeeld.Verschillen tussen categorieën krijgen meer aandacht dan overeenkomsten.Groepsinterne variatie blijft onzichtbaar.Emancipatiekwesties boeien niet.Eenalternatief is intersectioneel, ofwel caleidoscopisch denken.
Het attendeert op de verwevenheid van sociale categorieën, de
wisselwerking tussen sociale positionering en identiteitsvorming, de betrekkelijkheid van verschillen én overeenkomsten en op demogelijke gelijktijdigheid van achterstelling en privilegiëring – alles in het licht van empowerment.
Na een cabaretesk begin door Jacquelien de Savornin Lohman (1933, Rechtsgeleerdheid; promotie 1975) maakt u kort kennis met het
spel Caleidoscopia.
Hierna verzorgt Jannekevan Mens-Verhulst een inleiding in de intersectionaliteitstheorie, met aansluitend discussie.

Tijdens de bijeenkomst maakt u de start mee van de AUV-alumnikring vanandragologen.
Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Kring
Andragologie in oprichting.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.