Caleidoscopia

Inspiratiebronnen

Aarts, M., Hoff man, E., & Reynaert, W. et al. (2009). De stille kracht van leiderschap- Een Indisch perspectief. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Achterhuis, H. (2010). De utopie van de vrije markt. Rotterdam: Lemniscaat.
Achterhuis, H. (2010). Met alle geweld. Rotterdam: Lemniscaat.
Armstrong, K. (2011). Compassie. Amsterdam: De Bezige Bij.
Asperen, E. van. (2003). Interculturele communicatie & ideologie. Nijmegen: Pharos.
Azghari, Y. (2005). Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen. Soest: Nelissen.
Bateson, Paladin, G. (1973). Steps to an ecology of mind .Books Mind and Nature- a necessary Unity 1980 Bantam Books
Boer, M., Hoonhout, M., & Oosting M.J. (2015). Supervisiekunde Meerperspectivisch, pp. 323-338.
Bos, M. (2010). Coaching en Diversiteit. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.
Boszormenyi-Nagy, I. et al. (1994). Tussen geven en nemen: Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.
Brussee-van der Zee, L. (2003). Wie voor een dubbeltje geboren is … Supervisie en coaching, 20.
Claes, M.-T., & Gerritsen, M. (2007). Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. Bussum: Coutinho.
Dilts, R. (1990). Changing beliefs with NLP. Capitola: Meta.
Eerenbeemt, E.-M. van den & Heusden, A. van. (1983). Balans in beweging: Inleiding in de Contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.
Endt-Meijling, M. van. (2007). Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude. Bussum: Coutinho.
Essed, Philomena (1993).Diversiteit,.Ambo Baarn
Glastra, Folke (redactie)Organisaties en Diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management,
Hendriksen, J. (1982). Levend leren. Theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie. Amersfoort: De Horstink.
Hoff man, E. (2009). Interculturele Gespreksvoering: Theorie en praktijk van het Topoi-model. Houten: Bohn Stafl eu.
Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Contact.
Hofstede, Gert Jan, Pederson, Paul B. en Hofstede, Geert:(2004).Allemaal andersdenkenden. Werken met cultuurverschillen. Business Contact, Amsterdam/Antwerpen,
Hooft, L. van (2012) De kracht van Afrikaans denken. Over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld. Zaltbommel: Thema.
IZO-team (informatievoorziening in zorg en ondersteuning) (2015). Andere aandacht. Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport.
Jensen, S. & Wijnberg, R. (2010). Dus ik Ben: Een zoektocht naar identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
Jessurun, N. (2010). Transculturele vaardigheden voor therapeuten. Een systeemtheoretisch behandelmodel. Bussum: Coutinho.
Kalsky, M. (red.) (2013). Alsof ik thuis ben: Samenleven in een land vol verschillen. Almere: Parthenon.
Kessler, Margie:(2001).Hanteren van het concept Diversiteit in de supervisie,werkstuk Supervisorenopleiding, mei , m.f.kessler@hva.nl. 2001
Kiymazaslan, F. (2005). Bewogenheid, ont-moeten in ‘zijn’ en ‘worden’ Eindwerkstuk PAO supervisiekunde.
Kiymazaslan, Fatma:.Diversiteit en Communicatie, een perspectief bezien vanuit Gregory Bateson’s visie m.b.t. ‘leren en communiceren’,
Kluckhohn, C. & Murray, H.A. (Ed.) (1953). Personality in nature, society and culture. New York: Knopf.
Komen, M. (Red.) (2006). Straatkwaad en jeugdcriminaliteit. Naar een algemene of een etnisch-specifi eke aanpak? Amsterdam: Het Spinhuis.
Korthagen, F. & Vasalos, A. (2007). Kwaliteit van binnenuit. Tijdschrift voor lerarenopleiders.
Kunneman, H. (2009). Voorbij het ‘dikke-ik’. Bouwstenen voor een kritisch Humanisme. Amsterdam: Humanistic University Press.
Lichamelijk gewaar zijn, omgaan met intuïtie, gevoel en emotie. Deventer: Vakmedianet.
Linden, M. van der. (2004). Betekenisgeving in supervisie. Etnisch-culturele socialisatie. Supervisie en coaching, 21.
Loeff en, T. & Tigchelaar, H. (2013). Retourtje inzicht: Creatief met diversiteit voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.
Lorde, A. (1986) Our Dead behind us. Hampton: Donelly Colt Graphics.
Meerdink, J. (2011). Iedereen is anders. Kwaliteitscriteria van inclusief onderwijs Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Mens-Verhulst, J. van & Radtke, L. (2009). Intersectionaliteit en sociale Inclusie, Het ei van Troje, deel 1, Het ei van Columbus en deel 2, Het paard van Troje. www.vanmens.info/verhIn: Journal of Social Intervention, Theory and practice, volume 18, Issue 3.
Mens-Verhulst, J. van (2011). De complexiteit van diversiteit: over intersectionaliteit en mainstreaming. www.vanmens.info/verhulst.
Mens-Verhulst, Janneke van:.(2003).Diversiteit als sleutel tot vraagsturing in een gevarieerde samenleving over denkkader, handelingsprincipes en competentie,Sociale interventie
Nathans, H. (2004), Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur. Deventer: Kluwer.
Oosten, Nico van en Vlught, Ineke van der: Seksespecifieke hulpverlening voor maatschappelijk werkers fCoutinho, Bussum,
Pels, T. & Vollebergh, W. (Red.). (2006). Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling. Een overzicht van recent onderzoek in Nederland. Amsterdam: Aksant.
Piketty, T. (2014). Kapitaal in de eenentwintigste eeuw. Amsterdam: De Bezige Bij.
Pinto, D. (2000). Intercultural communication. A three-step method for dealing with diff erences Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Pinto, D. (2004). Interculturele communicatie, conflicten en management (ICCM). Houten: Bohn Stafl eu Van Loghum.
Remmerswaal, J. (2006), Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in praktijk. Houten: Bohn Stafl eu Van Loghum.
Roemer, A.H. (1992). Het Elfde Gebod of gij zult rechtvaardigheid verdienen. Lezing: Den Haag.
Rosenberg, M.B. (1999), Geweldloze communicatie. Rotterdam: Lemniscaat.
Sanders, K. & Beekes, A. (Red.) (1993). Tussen socialisatie en keuze. Vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Groningen: Wolters-Noordhoff .
Scheffer, P. (2007). Het land van aankomst. Amsterdam: De Bezige Bij.
Schuringa, L. (2003). Omgaan met diversiteit. Een uitdaging. Soest: Nelissen.
Schuringa, Leida. (20010.Omgaan met diversiteit. Een uitdaging, H. Nelissen, Soest,
Shadid, W.A. (2007), Grondslagen van interculturele communicatie Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Tanghe, F. (2010), Multiculturalisme kritisch bekeken. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Thomas jr. R. Roosevelt & Woodruff , M.I. (1999). Building a house for Diversity. How a fable about a giraff e & an elephant off ers new strategies for today’s workforce. New York: Amacom.
Thomas jr: R. Roosevelt. (1996.).Redifining diversity .Amacom, ISBN 0 8144 0 228 3
Thys, M. & Gomperts, W.J. (Red.) (2015). Vergezichten. Over transculturele psychoanalyse. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Tjin A Djie, K. & Zwaan, I. (2010). Managen van diversiteit op de werkvloer. Assen: Van Gorcum.
Tjin A Djie, K. & Zwaan, I. (2016). Beschermjassen: Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum.
Tjin a Djie,Kitlyn en Irene Zwaan, (2006).Beschermjassen, transculturele hulp aan families.van Gorcum, ISBN 978 90 232 4371 7
Tjoa, T.G. (2014-2015). Wrijving geeft glans. Omgaan met verschil en overeenkomst in de begeleidingspraktijk. Intern werkdocument.
Valk, L. van der & Blaaubeen, H. (1995). De kunst van het overleven, Marokkaanse jongens. Utrecht: Jan van Arkel.
Wekker, G. (2002) Nesten bouwen op een winderige plek: Denken over gender en etniciteit in Nederland. Universiteit Utrecht.
Wekker, G.(2016). White innocence. Paradox of Colonialism and Race. Durham-London: Duke University Press.
Wekker, Gloria:(2005).Lezing ‘Ontmoeting over grenzen’
Yerden, I. (2008). Families onder druk: Huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen. Amsterdam: Van Gennep.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag.

Naam
Toestemming