Caleidoscopia

Inspiratiebronnen uit de literatuur

Inspiratiebronnen zijn niet waardevrij, neutraal of objectief, maar geven aan waar ieder mens voor staat en hebben te maken met normen en waarden. Voor ons heeft diversiteit alles te maken met het besef dat ieder mens uniek is:

‘Ieder mens is als alle andere mensen, als sommige andere mensen en als geen enkel ander mens’

(vrij weergegeven naar: Kluckhohn, Clyde & Murray, Henry A. (1953). Personality: in nature, society and culture. 1951, New York).

We constateren dat er nog een lange weg te gaan is voordat  het respect en de ruimte die deze uitdrukking lijkt te betekenen ook door ieder op gelijkwaardige wijze van toepassing is en als zodanig ervaren kan worden.

Ieder van ons heeft een eigen geschiedenis die bepaalt welke bronnen inspirerend zijn, zoals waar en wanneer we geboren zijn, onze socialisatie, genderidentiteit, opleiding en werkervaring, levenspad en ontmoetingen.

Naast literatuur en wetenschappelijk onderzoek hebben ook congressen (zoals Ubuntucongres: ‘Ik ben omdat wij zijn’), films (onder meer ‘Brown eyes, blue eyes’ van Jane Elliot), theater (‘Theater der  Onderdrukten’ van Augusto Boal), gedichten, romans en exposities  en onze ontmoetingen ons geïnspireerd. Al deze bronnen hebben bijgedragen aan ons bewustzijn over diversiteit en inclusie. Met name het boek ‘Caleidoscopische visies: de zwarte, migranten- en vluchtelingen-vrouwenbeweging in Nederland’, onder redactie van Maayke Botman, Nancy Jouwe en Gloria Wekker (2001) was voor ons een inspiratiebron voor het ontwikkelen van het Caleidoscopiaspel.

Voor de uitgebreide literatuurlijst verwijzen we naar ons boek ‘Caleidoscopia. Spelen met diversiteit. Theorie, Praktijk en Ervaring’. Hier noemen wij een aantal boeken en artikelen die vooral te maken hebben met diversiteit en inclusie.

Aarts, M., Hoffman, E., & Reynaert, W. et al. (2009). De stille kracht van leiderschap- Een Indisch perspectief. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
Beard, M. (2018). Vrouwen & macht: een manifest. Amsterdam: Atheneum-Polak & van Gennep.
Boer, M., Hoonhout, M., & Oosting M.J. (2015). Supervisiekunde Meerperspectivisch, pp. 323-338,Oud-turnhout/s’- Hertogenbosch: Gompel en Svacina.
Boer, M. & Karbouniaris, S. & de Wit, M. (2018). Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel en Svacina.
Bos, M. (2010). Coaching en Diversiteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Botman, M, Jouwe, N., & Wekker, G. (2001). Caleidoscopische visies. De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Expertisecentrum GEM en E-Quality.
Broek, Lida van den (2020). Wit is nu aan zet. Racisme in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.
Endt-Meijling, M. van. (2018). Met nieuwe ogen. Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude. Bussum: Coutinho.
Essed, Philomena (2020).Alledaags racisme. Alkmaar: Van Gennep B.V.
Hilhorst, S. (2017). Je moet de onderdrukking blootleggen. Intersectionaliteit: denken op het kruispunt. De Groene Amsterdammer,11 januari 2017.
Hoffman, E. (2018). Interculturele Gespreksvoering: Theorie en praktijk van het Topoi-model. Houten: Bohn Stafleu.
Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2016). Allemaal andersdenkenden. Amsterdam: Contact.
Hooft, L. van (2012; 2014). De kracht van Afrikaans denken. Over Ubuntu, verbindend leiderschap en een nieuwe wereld. Zaltbommel: Thema.
Jensen, S. & Wijnberg, R. (2010). Dus ik Ben: Een zoektocht naar identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
Meulenbelt, A. (2017). Feminisme. Terug van nooit weggeweest. Antwerpen: EPO België.
Mol, J. (2021). De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren. Amsterdam: Uitgeverij SWP Amsterdam
Mulder, V. & Bol, R. (2020) Institutioneel racisme in Nederland: wat is het, waar het zit, en wat jij eraan kunt doen. De Correspondent, 9 juni 2020.
Nunez, C., Nunez-Mahdi, R. (2017). Intercultural sensitivity from denial to intercultural competence. Assen: Koninklijke van Gorcum.
Saad, Layla F. (2021) Witte Suprematie & ik. Hoe je privilege (h)erkent, racisme bestrijdt en de wereld verandert. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
Sahadat, I. (2020). Alles in mij hapert en trilt door de racismeprotesten. Waarom raakt het me zo? De Volkskrant, Essay Racisme,12 juni 2020.
Shadid, W.A. (2007), Grondslagen van interculturele communicatie Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Thomas jr. R. Roosevelt & Woodruff , M.I. (1999). Building a house for Diversity. How a fable about a giraff e & an elephant off ers new strategies for today’s workforce. New York: Amacom.
Tjin A Djie, K. & Zwaan, I. (2016). Beschermjassen: Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum.
Tjoa, T.G. (2014-2015). Wrijving geeft glans. Omgaan met verschil en overeenkomst in de begeleidingspraktijk. Intern werkdocument.
Ven, van der, A. (2020). Wit Huiswerk. Hoe kun je bijdragen aan de strijd tegen racisme? Amsterdam: De Geus.
Wekker, G. (2018). Witte Onschuld, Paradoxen van kolonialisme en ras. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.
Wijnberg, R.(2020). Wat ik leerde over racisme door te luisteren naar mensen die het ervaren. De Correspondent, column, 30 juli 2020.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.