Caleidoscopia

Netwerk Caleidoscopia

Het Netwerk Caleidoscopia bestaat uit zeven maatschappelijk bewogen vrouwen die werkzaam en actief zijn in onder andere het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg, in de vakbond, in de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwen- en LHBTIQA+-beweging, in organisaties van mensen met een migratie achtergrond, ouderenorganisaties en bij lokale en landelijke overheden alsook het bedrijfsleven.

Twee van ons, Enith Pereira en Margie Kessler, hebben een communicatiespel bedacht en ontwikkeld dat te maken heeft met Diversiteit. Het basisontwerp is in de loop der jaren verder uitgewerkt en verbeterd. Het Diversiteitsspel is in samenwerking met een ontwerper en een drukker professioneel uitgegeven. Het Domein Maatschappij en Recht (voorheen Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen) van de Hogeschool van Amsterdam gaf hiervoor subsidie. Het spel wordt regelmatig geactualiseerd en de spelkaarten zijn in negen talen vertaald. Ook hebben we naar aanleiding van onze ervaringen met het spel en naar aanleiding van reacties van gebruikers van het spel een boek geschreven met 50 suggesties voor een werkvorm. Spel en boek zijn te bestellen bij Uitgeverij Garant.

Het Netwerk Caleidoscopia
Ṣeydâ Buurman-Kutsal, Twie Tjoa, Christine van Duin, Fatma Kiymazaslan, Ankephien van Tijen, Enith Pereira, Margie Kessler

Wat zijn onze deskundigheden

  • theoretische kennis over diversiteit en inclusie in ‘brede zin’
  • ervaring in het omgaan met diversiteitsdimensies bij het begeleiden van mensen. Het betreft de dimensies: etniciteit, opleiding en beroep, sociale klasse, levensvisie, genderidentiteit, talent en beperking, levensfase en socialisatie
  • organiseren en geven van workshops, trainingen, bijscholing en conferenties met diversiteit  en inclusie als centraal thema. Onder andere met behulp van het Caleidoscopia spel
  • mensen begeleiden met aandacht voor diversiteit en inclusie
  • materiaal ontwikkelen op het gebied van diversiteit en inclusie
  • kennis over diversiteit  en inclusie verder ontwikkelen, delen en overdragen.

Welke activiteiten organiseren we

We richten ons op een ieder die met diversiteit aan de slag wil en in het bijzonder op professionals zoals: docenten, supervisoren, (human resource-)managers, hulpverleners, projectbegeleiders, werkers in de (geestelijke) gezondheidszorg, etc.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van activiteiten die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Bij Activiteiten en workshops en Archief is nog meer informatie hierover te lezen.

  • Ter introductie van het Caleidoscopiaspel hebben we samen met het Diversiteitnetwerk Supervisoren met een migrantenachtergrond drie Conferenties georganiseerd: een Miniconferentie, de Conferentie ‘Ontmoeting over grenzen’ en de Conferentie ‘Perspectiefwisseling in tijd, plaats en context’. Naast het basisspel waren er diverse workshops over hoe diversiteit geïntegreerd kan worden in andere methoden met betrekking tot het begeleiden van mensen. Bijvoorbeeld workshops over “Caleidoscopia en de contextuele benadering”, “Rasterschema (ecogram en genogram)”, “Niveaus ontleend aan Bateson” en “Loopbaanorientatie”.
  • Diverse workshops, bijvoorbeeld in het kader van: – een Studieloopbaandag: ‘Diversiteit: overeenkomsten en verschillen in de hulpverlening’; – voor Student Mentoren (4e jaars studenten van diverse opleidingen): ‘Interculturele   Communicatie’; – voor HBO-docenten van diverse opleidingen: ‘Omgaan met diversiteit’; – voor Bètavrouwen (NIMF/GAIA): ‘Wrijving geeft glans: spelen met diversiteit’; – voor een studiedag van het Mobiliteitsfonds (HBO-personeelswerkers en beleidsmakers):   ‘Goede praktijkvoorbeelden: Caleidoscopia Wrijving geeft Glans’.
  • Internationale workshops in diverse landen, waaronder België, Hongarije, Duitsland en Suriname.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag.

Naam
Toestemming